Početna stranica  

ROBNO POSLOVANJE - FAKTURIRANJE, VELEPRODAJA, MALOPRODAJA

Robno poslovanje namjenjeno je praćenju kretanja robe od ulaza do izlaza iz poduzeća, uključujući i kretanje robe unutar poduzeća, po zadnjoj cijeni, što je preporučeno po međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS 2) za skladišta ovog tipa.

Pod istom šifrom artikla moguće je voditi različite boje, veličine i serijske brojeve. Boje i veličine naročito su intere-santne kod rada s konfekcijom, dok su serijski brojevi potrebni kod rada npr. s automobilima ili motor kotačima. Inače, uz svaki artikal može se dodijeliti i kataloški broj po kojem se, kao i po šifri, nazivu ili bar kodu može pretraživati baza podataka. Artikli se svrstavaju u grupe i podgrupe, koje olakšavaju uvid u stanje skladišta te nabavu-prodaju. Više bar kodova moguće je dodjeliti istoj šifri artikla što izuzetno pojednostavljuje rad sa sitnim artiklima male cijene koje nam dobavljači često fakturiraju pod jednom šifrom dok su na njihovoj ambalaži otisnute različite bar kod šifre.

Osim prometa artikala, omogućeno je i praćenje evidentne ambalaže, te fakturiranje usluga.

Tablice rabata definiraju se za grupe kupaca ili za svakog kupca posebno, različite stope rabata unutar svake tablice moguće je dodjeljivati za grupe, podgrupe, određeni artikal ili sve artikle. Tablice artikala vezuju se uz ugovor s kupcem. Osim tablica rabata moguće je definirati i cjenik artikala koji vrijedi za cijelo poduzeće bez obzira na skladišta, te ga je moguće, kao i tablice rabata, diktirati iz centrale poduzeća.

Ulaz robe moguće je raditi i u dva koraka ako je to potrebno. Naime, jedna osoba može unositi primku s količinama, a druga je prihvatiti i iskalkulirati. Ovo je pogodno kod većih organizacija gdje skladištar mora usporediti količine s dostavnice s onim stvarno primljenima, a nema pravo kalkulirati cijenu.

Sve promjene cijene, bilo na ulazu (nivelacija), ili izlazu (tržišna razlika), automatski generiraju dokumente o promjeni cijene, na ukupnu zalihu, ili na prodanu količinu.

U svakom trenutku poznata je i lako dostupna prosječna nabavna cijena robe, bez obzira na različite marže pri pojedinim ulazima ili promjenama cijene. Ovim je omogućeno da komercijalista u trenutku prodaje (izrade otpremnice-računa) ima uvid koliko može spustiti cijenu ili dati rabata a da ne proda robu ispod prosječne nabavne cijene. Osim naba-vne cijene, prati se i preostala razlika u cijeni na skladištu, koja se u trenutku prodaje reali-zira. U slučaju internih dokumenata, razlika u cijeni može se automatski prebaciti s jednog skladišta na drugo.

Svaki dokument ima i pridruženi storno, kojim je moguće stornirati cijeli dokument, određenu stavku ili dio količine određene stavke.

Naljepnice na koje se ispisuju podaci o artiklu prema potrebi, kao i deklaracije za direktno uvezenu robu, moguće je ispisivati pojedinačno, po primci ili po zapisniku o promjeni cijene.

Istovremeno je moguće pratiti dva obračunska perioda. Ovo znači da prilikom prijelaza iz jedne u drugu poslovnu godinu možemo unositi zakašnjele dokumente iz prošle godine, te paralelno voditi tekuće poslovanje, bez zaključenja prethodnog obračunskog perioda. Ovaj način rada naročito je interesantan kod većih organizacija gdje je godišnju inventuru nemoguće izvesti u kratkom vremenskom peridu, pa se često događa da se u prijelaznom periodu dokumenti novog razdoblja vode ručno. Pri ovom, stalno su nam u dostupu svi dokumenti iz svih prethodnih perioda i moguće ih je gledati cjelovito, što može biti interesantno za razne poslovne analize.

U inventure, bilo periodične ili godišnje ulaze samo dokumenti do datuma inventure, tako da inventura koja je u tijeku ne ometa tekući rad. Poslovanje opisuje velik broj izvješća, bilo detaljnih, bilo globalnih, a kao što je i u uvodnom razmatranju rečeno, spremni smo izraditi i izvješća koja će pokriti specifičnosti vašeg poslovanja.

BLAGAJNA MALOPRODAJE

Kod prodajnih mjesta koja su definirana kao maloprodaja ili veleprodaja preporučujemo upotrebu PC blagajne, koja može raditi OFF ili ON LINE. Za prodavaonice koje su dislocirane, blagajne je najbolje postaviti u lokalnu mrežu (ako je u prodavaonici potrebno više blagajni), dok se veza prema centralnom računalu poduzeća obavlja uz pomoć modemske veze. Telefonska linija pri tome je vrlo kratko zauzeta jer blagajne od računala primaju samo artikle i njihove cijene, a vraćaju računalu promet, dok su u međuvremenu samostalne. Ovaj način rada primjenjuje se za prodavaonice za koje se kalkulacija cijene obavlja u centrali poduzeća, a ukoliko se u prodavaonici vrši kompletna obrada ulazno - izlaznih podataka, tada se prema centrali poduzeća šalju samo izvješća.

Blagajne se mogu konfigurirati da u slučaju prekida na lokalnoj mreži mogu preći na samostalan rad (OFF LINE). Po uspostavljanju mreže, podaci s blagajni predaju se serveru podataka i nastavlja se normalan ON LINE način rada.

 

 

 

 

 

 

MATERIJALNO POSLOVANJE I RADNI NALOZI

Materijalno poslovanje namje-njeno je praćenju kretanja materijala od ulaza u poduzeće do izrade gotovog proizvoda, uključujući razne faze proizvodnje i kretanje poluproizvoda koji su također materijal za slijedeću fazu proizvodnje, po prosječnoj nabavnoj cijeni (MRS 2), a ako je to potrebno, i uz evidentiranje radnih naloga. Pri tome, postoji i mogućnost prodaje samog materijala vanjskom kupcu, uz ostvarenje tržišne razlike, kao i mogućnost promjene prosječne cijene, što generira zapisnik.

Ovaj modul može samostalno pratiti i jednostavnije načine fakturiranja gotovog proizvoda, a ako je potrebno uz svoje proizvode pratiti i trgovačku robu, te koristiti npr. zbirno fakturiranje, tada je potrebno uključiti i modul robnog poslovanja. Da se ne ponavljamo, sve što je navedeno za robno poslovanje, osim ambalaže, maloprodaje i naljepnica - deklaracija, vrijedi i za ovaj programski modul ITIS 2000.

KOMISIJSKA ROBA

Komisijsku robu moguće je voditi na istom skladištu s vlastitom robom, što znači da ju je moguće i fakturirati bilo u veleprodaji, bilo maloprodaji zajedno sa svojom robom. Također, na istoj šifri može se držati i svoja i Komisiona roba. Pri tome, ITIS 2000 omogućava odvajanje takve robe pri ulazu, zapisnicima ili lager listama od svoje robe što omogućava zadovoljavanje zakonskih normi, uz puni komoditet pri radu s komisijskom robom.

Pri odjavi komisije nudi se sva roba koja do sada nije odjavljena, ili koja je prodana u veleprodaji ili maloprodaji od zadnje odjave. Kod prebacivanja efekata robnog poslovanja u financijsko knjigovodstvo izlaze komisije knjiži kao i vlastitu robu, dok se ulaz komisijske robe knjiži po odjavi.

KONSIGNACIJSKA ROBA

Konsignacijska roba vodi se na zasebnom skladištu, s mogućnošću da se više principala vodi na istom skladištu, ukoliko je valuta robe svih principala na skladištu ista. Zaliha se vodi po ulaznoj carinskoj deklaraciji (UCD), prati se i težina robe, kako na ulazu, tako i na izlazu. Pri skidanju robe sa konsigna-cijskog skladišta operater bira po kojem UCD-u skida robu, dok saldo UCD-a ne dođe na nulu. Ako se konsignacijska roba prebacuje na veleprodajno skladište ITIS 2000 omogućava da izdatnica sa konsignacijskog skladišta automatski generira primku na skladište velepro-daje, pripremljenu za deviznu kalkulaciju.

Odjava konsignacijske robe riješena je na isti način kao i odjava komisijske robe.

copyright © 2004 ::: ITEM D.O.O. - INFORMATIČKE USLUGE ::: Poljička cesta 32, 21000 Split ::: Tel: +385 21 468 143 ::: Fax: +385 21 468 142

 

Oracle homepage Početna stranica