Početna stranica  

OBRAČUN PLAĆA

Obračun plaća u potpunosti osigurava kvalitetnu i sigurnu obradu, arhiviranje i ispis svih potrebnih dokumenata, kako mjesečnih (glavna rekapitula-cija, ID obrazac, virmani …) tako i godišnjih (M-4 obrazac, porezna kartica …).

Osnovni podaci - o kvaliteti njihove definicije ovisiti će mogućnost izrade fleksibilnijeg obračuna, kao i raznih analitičkih izvješća. Organizacija poduzeća može se definirati do 4 razine. U fazi definicije obračuna omogućeno je na ovim razinama definirati i parametre obračuna (različita vrijednost boda, obračuna minulog rada, fonda sati).

Značajnu skupinu podataka čini i šifarnik zarada, kod kojeg je nizom parametara, počevši od načina obračuna (više od 20 mogućnosti) u potpunosti osigurana automatizacija obračuna i prepušteno računalu obračunati plaću, a da ih ne računamo ručno i kao gotov iznos unosimo u računalo, što je potrebno kod mnogih programskih rješenja. Jednom definirane parametre moguće je izmijeniti, prema potrebama poslovanja.

Mjesečni obračun – u ovom dijelu programskog rješenja postignuta je maksimalna fleksibilnost i sigurnost kao i brz unos podataka o mjesečnim zaradama, što omogućavaju slijedeće funkcije:

 

- parametarska definicija načina obračuna (brutto ili netto obračun, vrijednost boda do razine djelatnika, broj mjeseci za satnicu bolovanja …),
- unos zajedničkih zarada na određenoj razini poduzeća,
- mogućnost više obračuna na razini jednog obračunskog mjeseca,
- mogućnost unosa zarada po radnim nalozima,
- mogućnost storniranja izvršenog obračuna bez ograničenja,
- automatsko saldiranje kredita,
- kreiranje temeljnice za knjiženje u financijsko.

Arhiviranje podataka – izvodi se po uspješno izvršenom obračunu, osigurava razne ispise kao što su karton djeletnika, M-4 obrazac, porezna kartica …

Podaci iz prethodnih poslovnih godina, koji su obrađeni kroz ovaj sustav, uvijek su dostupni.

U svrhu osiguravanja što veće sigurnosti podataka, kao i zbog omogućavanja što veće samostalnosti djelatnika koji rade na obračunu plaća, uspostavljena je stroga kontrola među pojedinim procesima.

copyright © 2004 ::: ITEM D.O.O. - INFORMATIČKE USLUGE ::: Poljička cesta 32, 21000 Split ::: Tel: +385 21 468 143 ::: Fax: +385 21 468 142

 

Oracle homepage Početna stranica