Početna stranica  

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO, SALDA KONTI POSLOVNIH PARTNERA

U ovaj modul slijevaju se svi podaci iz analitičkih knjigovodstava, u obliku temeljnice kao podloge za knjiženje. Naravno, i ovaj modul, kao i svi ostali, može funkcionirati i samostalno.

Naglašavamo ozbiljnost pripreme osnovnih podataka, što se prvenstveno odnosi na kontni plan, poslovne partnere, vrste knjiženja i organizacijsku strukturu poduzeća (do 4 razine). Dobro je kontni plan što više analitički razviti, jer to omogućava kvalitetnija analitička izvješća.

Organizacijski, proizvod je podijeljen u dvije međusobno vezane cijeline, financijsko knjigovodstvo, kao sintetički dio i salda konti poslovnih partnera, kao analitički dio. Unos podataka omogućen je za tekuću knjigovodstvenu godinu, kao i za godinu koja slijedi. Na taj način proces unošenja podataka teče neometano u prijelaznom periodu kada se obrađuju dvije poslovne godine, a u izvješćima su dostupni svi podaci uneseni do tekućeg dana. Također, sustav je postavljen tako da su za izvještavanje uvijek dostupni podaci iz svih poslovnih godina koje su obrađene kroz ovaj sustav. Podaci uneseni u temeljnice odmah su dostupni za praćenje poslovnih partnera (salda konti), bez obzira jesu li proknjiženi ili ne. Automatsko praćenje PDV-a po ulaznim i izlaznim računima, kao i automatsko prebacivanje poreza iz maloprodaje. Prikaz obračunatog poreza po datumima obračuna, kao i porezne knjige.

Kao jednu od prednosti ovog programskog modula ističemo i vrlo jednostavno povezivanje i razvezivanje stavki u salda kontima bez potrebe knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Prijelaz u novu godinu za salda konti moguće je izvesti na tri načina:

- prijenos salda na razini kartice poslovnog partnera,
- prijenos salda otvorenih stavki poslovnog partnera,
- prijenos otvorenih i svih njima pripadajućih stavki.

U sklopu sustava salda kontija razvijeni su i sustavi obračuna kamata i tužbi počevši od obračuna i ispisa, pa do evidencije praćenja po poslovnim partnerima. Osim standardnih izvješća i rekapitulacija kao što su knjigovodstvene kartice, pregledi prometa, dnevnik knjiženja, brutto bilanca, glavna knjiga, IOS, opomene, priliv-odliv sredstava, sustav nudi i niz izvješća potrebnih za razne analize na višim razinama, u brojčanom ili grafičkom obliku.

DEVIZNI SALDA-KONTI

U sklopu financijskog knjigo-vodstva analitički se prate i devizni salda-konti.

Automatizmom se obračunava tečajna razlika po zadnjem unesenom tečaju na dan zatvaranja deviznog računa, ili koncem godine kada se svi otvoreni računi usklađuju s tečajem 31.12. tekuće godine.

LIKVIDATURA

Kao posebno programsko rješenje vezano uz financijsko knjigovodstvo je likvidatura. Ona obuhvaća unose ulaznih računa, ispisivanje virmana i pregleda unesenih računa bilo da su nezaključeni ili zaključeni, plaćeni ili neplaćeni, te izvješće o njihovom likvidiranju.

Iz likvidature se podaci automatski prebacuju u financijsko knjigovodstvo.

ČEKOVI

Ovo pomoćno programsko rješenje olakšava poslovanje s čekovima. Čekovi koji nisu uneseni prilikom izdavanja paragon blokova unose se naknadno s mogućnošću izrade specifikacije za ZAP, a isto tako i evidencijom nenaplaćenih čekova i čekova za naplatu.

KONTROLA I EVIDENCIJA PRELIMINARNIH FINANCIJSKIH PODATAKA

Programski proizvod koji je predviđen za praćenje i obradu financijskih događaja u fazi naručivanja, pregovaranja, planiranja i slično. Praćenjem navedenih podataka i podataka po kupcima i dobavljačima imamo mogućnost uvida u cjelokupno financijsko poslovanje kao i uvid u financijski plan, a time i mogućnost lakše kontrole financijskog poslovanja.

copyright © 2004 ::: ITEM D.O.O. - INFORMATIČKE USLUGE ::: Poljička cesta 32, 21000 Split ::: Tel: +385 21 468 143 ::: Fax: +385 21 468 142

 

Oracle homepage Početna stranica