Početna stranica  

KOMERCIJALA

Programsko rješenje za praćenje rada i operativni rad komercijale po svim njenim fazama.

U fazi pregovaranja koja započinje zapisom o zahtjevu za ponudu prati se proces pregovaranja sve do odluke kupca. Ako je odluka pozitivna prelazimo u drugu fazu ugovaranja, gdje se po svakom poslu prate pojedine faze sve do naručivanja robe ili usluge. Nakon što je roba naručena slijedi njeno praćenje sve do preuzimanja i skladištenja u neka od naših skladišta, nakon čega slijedi isporuka kupcu.

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2004 ::: ITEM D.O.O. - INFORMATIČKE USLUGE ::: Poljička cesta 32, 21000 Split ::: Tel: +385 21 468 143 ::: Fax: +385 21 468 142

 

Oracle homepage Početna stranica